Honegger-Lavater, G. - Photo: Wolgensinger

Der Weg der Schweiz – 1748 – 1848 – 1948 – Helmhaus Zürich, G. - Photo: Wolgensinger Honegger-Lavater
Schweiz. Foto- und Kinoausstellung – Kongresshaus Zürich, G. - Photo: Wolgensinger Honegger-Lavater