Sörensen, Inger Skjensvold

NORVÈGE Joies de la Neige, Inger Skjensvold Sörensen