Grendene, Luigi (1945-2007)

Fendant – Provins, Luigi Grendene
Dôle – Provins, Luigi Grendene