Fontanet, Noël (1898-1982)

Tournoi international de Football Genève, Noël Fontanet
Die gute Schweizer Uhr – Vertrauenssache, Noël Fontanet
Grand Prix des Nations – Automobile – Genève 1946, Noël Fontanet
Lora – Das Vitamin-Speisefett, Noël Fontanet