Külling, Ruedi (*1935)

BIC for 80 Rappen with new pen, Ruedi Külling
BIC pens, Ruedi Külling
Collector’s Choice BIC pens Ruedi Külling,1961
Sinalco, Ruedi Külling
Sinalco, Ruedi Külling
Fernet-Branca bitter, Ruedi Külling
Olma St. Gall – 9 – 19 October 1986, Ruedi Külling
Olma St. Gall – Swiss fair for agriculture and dairy farming, Ruedi Külling