Divéky, József (1887-1951)

Walz Soap, József Divéky
Vote social democratic, József Divéky
Wollen-Keller Knitwear – Zurich, József Divéky