Dalang, Max (1882-1965)

Lucerne Confection Einhorn Fashion Store, Max Dalang
Aroma the best coffee, Max Dalang
Coke Gaswork, Max Dalang
Steinfels Soap, Max Dalang
Strawhats – the great fashion, Max Dalang
Alpina Sprungli Chocolate, Max Dalang
Gübelin Lucerne/Zurich, Max Dalang
YES to financial equilization, Max Dalang
Elmer Citro, Max Dalang
Steinfels soap, Max Dalang
Steinfels soap, Max Dalang
Coke Gaswork, Max Dalang
Steinfels Soap, Max Dalang
Post’s TOASTIES Corn Flakes for kids, Max Dalang